• Europaplein 3 1131 ZK Volendam
  •      Vragen? Neem contact op     0633028029    
Waarmee kan ik je helpen?

Privacyverklaring Rose Runderkamp

Privacyverklaring Rose Runderkamp

Rose Runderkamp gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geworden.
Als u gebruik maakt van diensten van PNKL/DDNL dan heb ik gegevens van u nodig. Die verstrekt u via de mail, per telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak) of via het contactformulier op mijn site. Een melding over uw privacy en hoe Rose Runderkamp werkt, staat tevens op het intake formulier vermeld welke u vooraf tekent.

Denk hierbij aan:
Naam
Geboortedatum
Adresgegevens
BSN
Telefoonnummer / mobiel nummer
Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
E-mailadres
Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?

Rose Runderkamp heeft deze/uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om u een persoonlijk dieet- en voedingsadvies op maat te kunnen geven. Maar ook om deze vervolgens aan u te kunnen verstrekken per mail, post of om uw zorgdossier bij te houden middels een beschermde online omgeving. In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Dat doet Rose Runderkamp alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot uw behandeling. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we u gegevens?

Rose Runderkamp bewaart uw persoonsgegevens tot 20 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling. Dit is een verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst.

Delen met anderen

Rose Runderkamp zal uw gegevens enkel indien noodzakelijk en met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden. Denk aan rapportages aan verwijzer/huisarts of overdracht naar andere instelling bij opname. Rose Runderkamp heeft hiervoor met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U hebt het recht om u persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar de praktijk. Er zal dan een afspraak met u worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging

Rose Runderkamp neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan gerust contact op met ons via 06-33028029 of per mail info@roserunderkamp.nl

Wijzigingen

Ongetwijfeld zal het privacybeleid wel eens worden gewijzigd. De meest recente versie van de privacyverklaring is logischerwijs de van toepassing zijn de versie en is te vinden op mijn website.

Behandelovereenkomst

Tijdens het eerste consult wordt een behandelovereenkomst getekend door diëtist en cliënt. Hier zie je een voorbeeld van de overeenkomst. door is de klant optimaal geïnformeerd. Zie hierbij de behandelovereenkomst.

Tot slot

Ik hoop dat u met deze privacyverklaring een helder beeld te hebben gegeven van het privacybeleid. Mocht u echter vragen hebben over hoe wij omgaan metpersoonsgegevens, dan horen wij dat graag.

Meer informatie

Als u vragen hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens door Rose Runderkamp kun u contact opnemen met Rose via de gegevens.
Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen. //www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/)

AVG-spelregels van Rose Runderkamp

Rose Runderkamp sluit kantoorruimten af bij het tijdelijk verlaten van de werkplek. Rose Runderkamp “lockt” beeldschermen (geen toegang tot informatie), ook bij tijdelijk verlaten van de werkplek (vb. toiletbezoek). Rose Runderkamp laat geen privacygevoelige documenten onbeheerd achter op de werkplek (denk aan schoonmakers van kantoorruimten). Zorgt voor kasten die op slot kunnen. Rose Runderkamp begeleidt externe bezoekers (vb. monteurs) en laat deze niet alleen in ruimten waar informatie te ontsluiten is. Rose Runderkamp sluit bij overname van beeldschermen door ICT-leveranciers privacygegevens eerst af. Rose Runderkamp voert vertrouwelijke (telefoon-)gesprekken in een daarvoor bestemde ruimte (denk aan geluidsoverdracht via dunne systeemwanden of systeemplafonds). Rose Runderkamp bewaart al uw gegevens digitaal, vernietigt papieren gegevens en bewaart alle gegevens in een daarvoor afgeschermde omgeving.

Uw privacy voorop!